Lækagesøgning/Reparation

LB-Air hjælper virksomheder med at få sat tingene i system og holde fokus. LB-Air er også behjælpelig med energitilskudsdelen.

Udgangspunktet for lækagesøgningen er at reducere elforbruget og dermed CO2-udledningen og det er dér, LB-Air kommer ind i billedet.

LB-Air finder og kortlægger utæthederne i trykluftssystemet og hænger forskellige farvede sedler på utæthederne alt efter lækagens størrelse (se eksempler nederst på forsiden).

Alle lækager bliver dokumenteret med billede i rapporten, som tilgås via lb-air.com. Her fremgår det ligeledes, hvor lækagen er lokaliseret, hvad den udgør i kroner samt kW. Hvilken reservedel der eventuelt skal bruges, registreres sammen med reservedels specifikationer. LB-Air estimerer ligeledes reparationstiden for at give et fingerpeg om, hvad man skal forvente af tidshorisont for projektet.

LB-Air foretager samtidig med lækagesøgningen reparationer, hvor det er muligt. Hvis en funden lækage lader sig reparere på 5-10 minutter, bliver den udbedret på stedet. Pengene og tiden, virksomheden selv efterfølgende skulle have brugt på dette, er dermed allerede tjent ind. LB-Air reparerer minimum 20 procent af flowtabet og medbringer selv diverse reservedele til de mest kendte fejl.

For at virksomheden efterfølgende kommer i mål med projektet og får udbedret de sidste lækager, medfølger der et online vedligeholdelsesprogram, som kort fortalt giver alle de oplysninger, der er behov for. Man kan således følge fremgangen i projektet og til enhver tid logge ind og monitorere besparelsen. På projektforsiden får man en opsummering af alle vigtige tal, i takt med at lækagerne udbedres. Man finder bl.a. tal for besparelsen i kroner og kWh og ikke mindst CO2-forbruget. Derudover beregnes et evt. beløb på kWh-besparelsen i forhold til det energitilskud, som aftales med energiselskabet eller rådgiveren.

Udgangspunktet for tilskud er, at tilbagebetalingstiden skal være længere end 1 år. Stort set alle lækagesøgningsprojekter på trykluft har en tilbagebetalingstid på under 1 år. Det er tilladt at pulje lækagesøgningsprojektet – komme det i en bank – og trække det frem igen, såfremt man senere gennemfører et energiprojekt med en tilbagebetalingstid på mere end 1 år.

Herunder finder du et spørgeskema til hjælp før opstart af et projekt.